Klik op een logo voor meer informatie
Historie en ontstaan van “De Ark". In 1990 besloot de gemeente Barneveld een werkgroep “Ontwikkelingssamenwerking” in het leven te roepen. Deze werkgroep moest bestaan uit organisaties die binnen de gemeente werkzaam waren en kreeg ondermeer tot taak “elkaar te ondersteunen, bewustwording onder de burgers te stimuleren en het college te adviseren bij subsidieverzoeken”; dit alles in het licht van ontwikkelingssamenwerking. Het resulteerde in het opstellen van een “intentieverklaring” en op 15 maart 1991 werd de “Barneveldse Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking”, kortweg BWO, geïnstalleerd. Na een paar jaar samen opgetrokken te zijn, werd de roep vanuit de werkgroep om een eigen ruimte te hebben, steeds luider. Met de gemeente Barneveld gingen de leden van de werkgroep op zoek en zo kwam gebouw “De Ark” in zicht. “De Ark”, midden in het centrum van het dorp, een prachtige plek!! Gebouw “De Ark” was een voormalig kerkelijk centrum met grote en kleine zalen, uitermate geschikt voor de werkgroep en het gezamenlijke doel. De gemeente nam de kosten voor huur, gas en licht voor haar rekening. De leden van de werkgroep begonnen samen met schilderen, boenen en poetsen om er zo een mooie en representatieve locatie van te maken. Op 23 april 1994 werd “De Ark” officieel geopend door burgemeester A.C.Ph. Hardonk, destijds voorzitter van de werkgroep. Nog steeds wordt samen gezorgd voor de schoonmaak, klein onderhoud en de tuin. De reeds bestaande naam “De Ark” blijkt erg geschikt: de werkgroep bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, die werken voor heel verschillende organisaties, maar ze hebben allemaal het zelfde doel: “Samen voor 1 wereld”. Vanuit de Ark worden allerlei activiteiten georganiseerd en er is een grote verscheidenheid aan winkeltjes gevestigd: Terre des Hommes verkoopt vanuit haar winkel modieuze 2e kans kleding en verzorgt op verzoek modeshows HIVOS heeft de hele winkel vol met 2e kans boeken en tijdschriften Stichting “Gered Gereedschap” heeft een inleverdepot en zorgt ervoor dat afgedankt gereedschap een tweede leven krijgt Dorcas, Woord en Daad, Stichting Nkoilale en Stichting Uit Uw hand hebben samen een grote zaal tot hun beschikking. Ook daar is een grote keuze: originele cadeaus, kaarten, lappen stof, zelfgemaakte advocaat, honingwijnen, seizoensartikelen, handgemaakte sierraden van Masai-vrouwen uit Kenia; teveel om op te noemen! Alle verkopen zijn bedoeld om de betreffende organisaties financieel te ondersteunen. Uw aankoop in “De Ark” helpt eraan mee dat het leven van onze medemensen een heel klein beetje beter wordt! Daarom: “Koop bewust, koop in De Ark”.