Klik op een logo voor meer informatie
Klik op een logo voor meer informatie
De Gemeente Barneveld besloot in 1990 een werkgroep ontwikkelingssamenwerking in het leven te roepen, die later resulteerde in de ‘Barneveldse Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking’ (BWO). Contactpersoon: Sikko Kranenborg 0342-495911 Voor meer informatie: www.barneveld.nl
Barneveld Millenniumgemeente Het begrip Millenniumgemeente In het millenniumjaar 2000 hebben regeringsleiders - waaronder de Nederlandse - van 189 landen afgesproken om vóór het jaar 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Om dat concreet te maken, zijn er acht doelstellingen geformuleerd, de zg. millenniumdoelen. Deze komen er op neer dat in 2015: 1. extreme armoede en honger uitgebannen zijn; 2. elk kind naar de basisschool gaat; 3. mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben; 4. kindersterfte sterk is afgenomen; 5. er minder vrouwen sterven door zwangerschap; 6. de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt is; 7. er meer mensen in een duurzaam leefmilieu leven; 8. dat er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp is.