Klik op een logo voor meer informatie
Klik op een logo voor meer informatie
Gemeente Barneveld: Millenniumgemeente! De gemeente Barneveld geeft op de volgende wijze inhoud aan het ondersteunen van de millenniumdoelen: 1. Het in stand houden van gebouw De Ark als centrum voor ontwikkelingssamenwerking Eind 2011/begin 2012 is gebouw De Ark grondig opgeknapt zodat het weer jaren mee kan. 2. Het goede voorbeeld: inkoop van duurzame, fair trade producten De eerste stappen op weg naar de inkoop van fair trade en/of duurzame producten zijn gezet. Ook probeert de gemeente initiatieven op te zetten om het gebruik van duurzame en/of streekproducten te bevorderen. De ingezette werkwijze zal dan ook voortgezet worden. 3. Onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van FSC hout De haalbaarheid van het gebruik van FSC-hout is onderzocht en dit gebruik bleek al de dagelijkse praktijk te zijn. 4. Financiële ondersteuning voor activiteiten in kader van ontwikkelingssamenwerking De gemeente Barneveld ondersteunt lokale acties voor projecten in ontwikkelingslanden financieel, de zg. stimuleringsregeling. De acties moeten rechtstreeks verband houden met het behalen van de millenniumdoelen en daarvoor is een maximum bedrag beschikbaar van € 5.000,-. Iedere particulier/organisatie die kan aantonen met de actie het behalen van 1 of meer millenniumdoelen te beogen, kan rekenen op een stimulans van maximaal € 500,-. Deze stimuleringsbijdragen worden uitgekeerd tot het maximum bedrag van € 5.000,- is bereikt. Uitvoering stimuleringsregeling De Barneveldse werkgroep ontwikkelingssamenwerking, waarin alle organisaties uit gebouw De Ark en nog enkele organisaties vertegenwoordigd zijn, voert deze regeling uit. De werkgroep heeft daartoe de volgende criteria geformuleerd: 1. Het moet om een actie gaan in de gemeente Barneveld; 2. De actie moet door inwoners van de gemeente of door een in de gemeente gevestigde organisatie gehouden worden; 3. De actie moet bijdragen aan het behalen van één of meer millenniumdoelen; 4. Tijdens de actie moet aandacht zijn besteed aan dat ene of die meerdere millenniumdoelen en moet er een verband zijn gelegd tussen de actie en het millenniumdoel; 5. De actie moet een financiële opbrengst kennen; 6. Opbrengsten van elke actie worden verdubbeld met een maximum van € 500,-. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Barneveldse Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, dh. S.J. Kranenborg, Postbus 63, 3770 AB  Barneveld of per e-mail s.kranenborg@barneveld.nl